Press "Enter" to skip to content

Výhody virtuálneho sídla

Zvažujete možnosť využitia podmienok pri vašom podnikaní, ktoré ponúka virtuálne sídlo? Nepoznáte ešte výhody, ktoré virtuálne sídlo prináša? Virtuálne sídlo predstavuje pridelenie poštovej schránky, do ktorej je vám doručovaná vaša pošta a za ktorú platíte mesačný nájom. Výška nájmu je neporovnateľne nižšia v porovnaní s prenájmom kancelárie v administratívnej budove. Takže z ekonomického hľadiska sa vám takýto spôsob získavania pošty oplatí ďaleko viac. Možnosť využitia virtuálneho sídla dáva zmysel v prípade, že nepotrebujete svoje podnikateľské aktivity prevádzkovať z priestorov kancelárie, ale že si pri vašom podnikaní vystačíte aj s vykonávaním práce z domáceho prostredia vo forme home officu.

vyberanie poštovej schránky v našich službách

Za týchto okolností zriadením virtuálneho sídla chránite vaše súkromie, pretože na úradných dokumentoch uvádzate adresu, na ktorej sa virtuálne sídlo nachádza. Pri zriaďovaní virtuálneho sídla si môžete vybrať z niekoľkých dostupných možností a vytvoriť si virtuálne sídlo v blízkosti vášho domova alebo v blízkom meste či na lukratívnom mieste v hlavnom meste v našej krajine. Ak je vaša vzdialenosť k adrese virtuálneho sídla pomerne veľká, k ďalším službám virtuálneho sídla patrí možnosť vyberania poštovej schránky našimi pracovníkmi. Kontrola doručenej pošty je denná, prevzatá pošta je zaznamenávaná do počítačového systému a na základe vášho rozhodnutia preposielaná vám elektronickou formou. Presne niečo také ste hľadali a takáto možnosť sa vám hodí a vyhovuje vám po všetkých stránkach?

virtuálne sídlo v príjemnom prostredí

Neváhajte nás kontaktovať s vašimi požiadavkami a potrebami. Pomôžeme vám pri zriadení vášho virtuálneho sídla. Virtuálne sídlo je výbornou možnosťou aj v prípade vášho predpokladaného sťahovania do iného mesta či inej oblasti. Pri zriaďovaní spoločnosti sa vyhnete vybavovaniu priestorov pre vaše podnikanie na určitý čas a plateniu účtov, ktoré si nami ponúkaným spôsobom môžete niekoľkonásobne znížiť. Pri splnomocnení na vyberanie zásielok do vlastných rúk, vykonáme spoľahlivo a bezpečne aj tento typ služby a doručenú poštu vám prepošleme na adresu vášho pobytu.