Press "Enter" to skip to content

Chobte sa príležitosti s ready made firmou

Ste podnikateľ a chcete si kúpiť firmu? Tak k tomuto dopytu existuje relevantná ponuka. Zároveň riešenie pre každého, kto chce začať podnikať v čo najkratšom čase. Kúpa hotovej obchodnej spoločnosti je rýchlejšia než zalozenie sro. Z tohto dôvodu je o konkrétne spoločnosti rastúci záujem, čo je zároveň dôvod toho, prečo sa zakladajú takzvané ready made s.r.o.

Puzzle, riešenie

Ako z názvu vyplýva, tieto predzaložené firmy majú najčastejšie formu spoločností s ručením obmedzeným. Táto podnikateľská forma je totiž na Slovensku najčastejšie využívaná. Dôvodom je možno aj to, že ak sa chcete stať konateľom v s.r.o., stanete sa ním pomerne rýchlo, a to konkrétne potom, ako sa na vás prevedie jej obchodný podiel.

Konkrétne by pojem ready made s.r.o. mal predstavovať novozaložené obchodné spoločnosti, ktoré vznikli preto, aby sa predávali. Teda predaj bol ich hlavný účel, kvôli ktorému sa založili. Tieto novozaložené firmy staré možno dva mesiace preto v podstate nevykonávali obchodnú a podnikateľskú činnosť, je pri nich veľmi nízke riziko toho, že by na nového majiteľa previedli nejaké svoje nevybavené záväzky či pohľadávky. Prakticky sú bez histórie.

  • A to je ich hlavná výhoda. Spolu s možnosťou čo najrýchlejšie rozbehnúť svoje podnikanie.

Hodiny, okuliare, šálka

Napriek tomu v ponuke firiem nájdete aj tie s históriou. Pri nich je vhodné mať garanciu, že prešli „očistením“ a teda že žiadne záväzky zo svojej histórie nemajú. Ich výhodou je potom fakt, že sú na trhu už možno niekoľko rokov, počas ktorých si stihli spraviť na trhu a u obchodných partnerov dobré meno.

  • Pre potenciálneho obchodného partnera pôsobí dôveryhodnejšie, ak si v Obchodnom registri zistí, že takáto firma má už niekoľkoročnú históriu, a teda že pravdepodobne ovláda potrebné „know -how“.

V každom prípade je kúpa hotovej eseročky podstatne rýchlejšia, než zakladanie novej firmy- jej zápis do Obchodného registra, do živnostenského registra, registrácia pre správcu dane, potreba splatiť základné imanie, atď.