Press "Enter" to skip to content

Obchodný podiel

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje množstvom špecifických znakov. Vyznačuje sa istým počtom spoločníkov, ktorý sa pohybuje od 1 do 50 spoločníkov. Ďalej je to výška základného imania, pridelenie identifikačného čísla, zápis v živnostenskom a obchodnom registri. Zakladanie spoločnosti si vyžaduje dodržanie istých presne stanovených a definovaných postupov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy v našej krajine. Obchodný podiel spoločnosti predstavuje určité práva a povinnosti toho, ktorého spoločníka. Vypočíta sa na základe podielu výšky vkladu spoločníka k základnému imaniu. Obchodný podiel umožňuje spoločníkovi podieľať sa na rozhodovaní, prevádzke spoločnosti, ako aj plánovaní a organizovaní jednotlivých záležitostí týkajúcich sa bezprostredne chodu spoločnosti, ak to spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina neustanovuje iným spôsobom. Po ďalšom vklade spoločníka, nedochádza ku vzniku ďalšieho obchodného podielu spoločníka, ale k navýšeniu už existujúceho obchodného podielu.

svet obchodovania

Obchodný podiel môže spoločník predať, čím sa zrušia jeho právomoci v chode spoločnosti, ktoré nadobudne iný spoločník, v prípade, že dôjde k predaju obchodného podielu inému spoločníkovi tej istej spoločnosti. Ďalším prípadom je predaj obchodného podielu tretej osobe, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Predaj podielu v sro prebieha na základe stanovených pravidiel, kedy zasadá valné zhromaždenie, ktoré je tvorené spoločníkmi spoločnosti, ktorí svojím podpisom vyjadria súhlas s daným úkon, akým je predaj obchodného podielu.

podpísanie zmluvy

Vypracuje sa zmluva, na základe ktorej sa uskutoční predaj obchodného podielu. Vzor zmluvy o predaji obchodného podielu je možné stiahnuť si na internete. Po vyplnení požadovaných údajov, dátumu a podpisov, je možné uskutočniť samotný predaj obchodného podielu. V prípade, že v danej situácii tápete a potrebovali by ste poradiť, alebo sa uistiť, že postupujete správne, môžete nás kontaktovať. Ponúkame poradenské služby v oblasti podnikania a obchodovania, okrem toho sa venujeme aj zakladaniu spoločností. Neváhajte nás osloviť, sme tu pre vás s prevádzkou našich služieb.