» U koho skončilo 20 miliárd Sk?

U koho skončilo 20 miliárd Sk?

Z materiálov, ktoré mala k dispozícii Dozorná rada spoločnosti Veriteľ, a.s., sa podarilo zrekonštruovať, u ktorých subjektov skončilo 19,423 mld. Sk, ktoré použil Veriteľ, a.s. na oddlženie zdravotníctva. Zoznam oddlžených veriteľov a výška jednotlivých platieb transparentne dokumentuje použitie zdrojov, s ktorými hospodáril Veriteľ, a.s. Lividačný zostatok vo výške 0,650 mld. Sk bol poukázaný na účet ministerstva zdravotníctva.

Dôveryhodnosť každého z uvedených údajov je možné si overiť priamo u príslušného oddlženého veriteľa.

Nastavenie triedenia tabuľky
Triedeniepodľa  
Počet výsledkovna stranu
 

DokladDátumSumaIČOPríjemca
Popis
BÚ030017729.10.200379 008.00 Sk36035840INFORMA MS s.r.o.
2012003 - Úhrada záväzku
BÚ030018030.10.2003418 925.00 Sk36024562T.B.S.- Cleaning, s.r.o.
5012003 - Úhrada záväzku
BÚ030021105.11.2003931 553.00 Sk36546470SANIT TRANS, spol. s r.o.
44012003 - Úhrada záväzku
BÚ030021305.11.200327 669.60 Sk14031523MARIMEX-obchodná a inžinierska činnosť
41012003 - Úhrada záväzku
BÚ030021910.11.2003275 246.80 Sk31339263MAX Jauck, s.r.o.
46012003 - Úhrada záväzku
BÚ030022010.11.200341 420.30 Sk3470907034709070
30012003 - Úhrada záväzku
BÚ030022110.11.200324 272.00 Sk10899103DATA- servis Blažej Čičmanec
28012003 - Úhrada záväzku
BÚ030022210.11.200313 536.00 Sk36976181UNIVERS-PETER TALAFA
27012003 - Úhrada záväzku
BÚ030022310.11.200311 520.00 Sk22680691Štefan Vaško, ANEMO servis
69012003 - Úhrada záväzku
BÚ030022410.11.20038 975.00 Sk33541817Peter Šenkár, Oprava a predaj kancel. strojov
37012003 - Úhrada záväzku
BÚ030023813.11.20033 086 705.00 Sk17321859RAVIKA spol. s r.o.
6012003 - Úhrada záväzku
BÚ030024014.11.20039 629 324.80 Sk35702753ISTRAS spol. s r.o.
24012003 - Úhrada záväzku
BÚ030024114.11.20031 576 671.80 Sk35806435MEDEXIM spol. s r.o.
25012003 - Úhrada záväzku
BÚ050009603.03.20056 034.90 Sk Impromat
2x uhr. fa/ IMpromat/
BÚ060022817.05.2006400 468.15 Sk Konsolidačná
Konsolidačka záväzok
BÚ060026618.05.20069 850.00 Sk SZP
nedoplatok - SZP
BÚ060026923.05.20065 424.00 Sk17336040NsP Žiar nad Hronom
2362/1/2006 - Úhrada záväzku
BÚ060027023.05.20062 116.00 Sk37084631Roman Dusík
426-FN/5/2005 - Úhrada záväzku
BÚ060041931.05.20064 316 146.09 Sk35776005Slovenská konsolidačná, a.s.
platba Konsolidačke
BÚ060042631.05.2006811 529.00 Sk36167991Sanatórium Tataranská Kotlina n.o.
0084 - Úhrada záväzku
BÚ060049012.06.20061 389 251.89 Sk Konsolidačná
vratenie do Konsolidačnej spoloč.
BÚ060049409.06.20061.00 Sk30807484Sociálna poisťovňa
34-611/2006 - Úhrada záväzku
BÚ060050301.06.2006300.00 Sk uhrada od nemocnice-preplatok
uhrada od nemocnice-preplatok
BÚ060050514.06.200629 841.35 Sk Konsolidačná
vratenie do KS
BÚ060050615.06.200627 345.00 Sk SZP
Spoločná ZP-vrátenie
Prejdi na zo 310

V prípade, že máte záujem len o podmnožinu informácií z tabuľky, nastavte si v nasledujúcom formulári filtrovacie kritériá:

Nastavenie filtra
Dátum od do
Suma od do
Popis obsahuje
IČO obsahuje
Príjemca obsahuje
 
POZNÁMKA: Dátum zadávajte v tvare DD.MM.RRRR, Suma je v Slovenských korunách.