» Audit a kontrola » Listy Počiatkovi

Listy Počiatkovi

Počiatkova správa o Veriteľovi poslúžila predsedovi vlády Robertovi Ficovi, aby v rámci parlamentnej hodiny otázok 25. októbra 2007 použil na adresu Veriteľa tvrdé obvinenia.

Dvaja bývalí členovia Dozornej rady Veriteľa, Ing. Janka Červenáková a Ing. Peter Pažitný, sa preto 6. novembra 2007 listom obrátili na ministra financií Jána Počiatka, aby ho informovali o najzávažnejších chybách a omyloch jeho správy a požiadali ho o stretnutie: „Keďže sa týmto Vašim postupom považujeme za poškodených, chceme Vás požiadať o stretnutie k tejto problematike, na ktorom by sme si vzájomne objasnili rozpory uvedené v tejto Správe a súčasne sa dohodli na spôsobe riešenia vzniknutej situácie.“

Keďže minister Počiatek nereagoval, napísali mu druhý list, ktorý do podateľne MF SR doručili 11. decembra 2007, s ďalšou výzvou o stretnutie, pričom stále zostávali v presvedčení, že minister Počiatek závery svojej Správy prehodnotí a oni nebudú musieť činnosť Veriteľa, a.s. riešiť cez médiá: „Vzhľadom k tomu, že o naše stanovisko k tejto správe sa opakovane zaujímajú novinári, informovali sme ich, že sme Vás požiadali o stretnutie a preto sa zatiaľ nebudeme k správe vyjadrovať.“

Po tomto liste sa dňa 15. januára 2008 uskutočnilo stretnutie za účasti ministra Počiatka, oboch štátnych tajomníkov, dvoch pracovníkov MF SR a Janky Červenákovej a Petra Pažitného. Na tomto stretnutí v prítomnosti 7 dospelých ľudí minister Počiatek s plnou vážnosťou povedal, že určí za MF SR zodpovednú osobu, ktorá bude ďalej riešiť túto problematiku a že zverejní pravdivé výsledky celého projektu vychádzajúce z reálnych faktov a podkladov.

Zhrnutie tohto stretnutie dostal od minister Počiatek v liste, ktorý bol do podateľne MF SR doručený dňa 22. januára 2008. V tomto liste bol minister upozornený, že „kompletná dokumentácia po a.s. Veriteľ sa nachádza v archíve MF SR, čo dokumentujeme fotokópiu protokolov so súpisom dokladov, ktoré likvidátorka spoločnosti odovzdala do archívu MF SR“. Janka Červenáková a Peter Pažitný zároveň ministrovi Počiatkovi ponúkli súčinnosť: „Oznámte nám prosím, kto je za Ministerstvo financií SR poverenou osobou, s ktorou môžeme danú problematiku ďalej riešiť.“

Po tomto liste sa minister Počiatek neozval, neurčil žiadnu zodpovednú osobu za MF SR, s ktorou by mohli bývalí členovia Dozornej rady Veriteľa chyby a nedorozumenia Počiatkovej správy riešiť.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 526 ods. (1)
Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.