» Audit a kontrola » Listy Počiatkovi

Listy Počiatkovi

Počiatkova správa o Veriteľovi poslúžila predsedovi vlády Robertovi Ficovi, aby v rámci parlamentnej hodiny otázok 25. októbra 2007 použil na adresu Veriteľa tvrdé obvinenia.

Dvaja bývalí členovia Dozornej rady Veriteľa, Ing. Janka Červenáková a Ing. Peter Pažitný, sa preto 6. novembra 2007 listom obrátili na ministra financií Jána Počiatka, aby ho informovali o najzávažnejších chybách a omyloch jeho správy a požiadali ho o stretnutie: „Keďže sa týmto Vašim postupom považujeme za poškodených, chceme Vás požiadať o stretnutie k tejto problematike, na ktorom by sme si vzájomne objasnili rozpory uvedené v tejto Správe a súčasne sa dohodli na spôsobe riešenia vzniknutej situácie.“

Keďže minister Počiatek nereagoval, napísali mu druhý list, ktorý do podateľne MF SR doručili 11. decembra 2007, s ďalšou výzvou o stretnutie, pričom stále zostávali v presvedčení, že minister Počiatek závery svojej Správy prehodnotí a oni nebudú musieť činnosť Veriteľa, a.s. riešiť cez médiá: „Vzhľadom k tomu, že o naše stanovisko k tejto správe sa opakovane zaujímajú novinári, informovali sme ich, že sme Vás požiadali o stretnutie a preto sa zatiaľ nebudeme k správe vyjadrovať.“

Po tomto liste sa dňa 15. januára 2008 uskutočnilo stretnutie za účasti ministra Počiatka, oboch štátnych tajomníkov, dvoch pracovníkov MF SR a Janky Červenákovej a Petra Pažitného. Na tomto stretnutí v prítomnosti 7 dospelých ľudí minister Počiatek s plnou vážnosťou povedal, že určí za MF SR zodpovednú osobu, ktorá bude ďalej riešiť túto problematiku a že zverejní pravdivé výsledky celého projektu vychádzajúce z reálnych faktov a podkladov.

Zhrnutie tohto stretnutie dostal od minister Počiatek v liste, ktorý bol do podateľne MF SR doručený dňa 22. januára 2008. V tomto liste bol minister upozornený, že „kompletná dokumentácia po a.s. Veriteľ sa nachádza v archíve MF SR, čo dokumentujeme fotokópiu protokolov so súpisom dokladov, ktoré likvidátorka spoločnosti odovzdala do archívu MF SR“. Janka Červenáková a Peter Pažitný zároveň ministrovi Počiatkovi ponúkli súčinnosť: „Oznámte nám prosím, kto je za Ministerstvo financií SR poverenou osobou, s ktorou môžeme danú problematiku ďalej riešiť.“

Po tomto liste sa minister Počiatek neozval, neurčil žiadnu zodpovednú osobu za MF SR, s ktorou by mohli bývalí členovia Dozornej rady Veriteľa chyby a nedorozumenia Počiatkovej správy riešiť.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.