» Uznesenia vlády » UzV č. 956/2005

UzV č. 956/2005

K návrhu na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni, záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a záväzkov ŽSR voči spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 956/2005 z 30. 11. 2005

A Vláda schvaľuje
A.1 Vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení, ktoré v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. prešli z pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zdravotníckych zariadení, ktoré boli podľa zákona č. 13/2002 Z. z. v znení zákona č. 475/2002 Z. z. premenené zo štátnych príspevkových organizácií na neziskové organizácie voči Sociálnej poisťovni v zmysle predloženého materiálu,
A.2 Vysporiadanie záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle predloženého materiálu,
A.3 Odpustenie dlhu ŽSR voči spoločnosti Veriteľ, a. s. v zmysle predloženého materiálu,
B Súhlasí
so vstupom spoločnosti Veriteľ, a.s. do likvidácie

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.