» Uznesenia vlády » UzV č. 831/2005

UzV č. 831/2005

K návrhu vysporiadania zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni a vloženie pohľadávky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 831/2005 z 19. 10. 2005

A Vláda schvaľuje:
A.1 Vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni v zmysle predloženého materiálu,
A.2 Návrh na vloženie pohľadávky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na oddlženie zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
B súhlasí
B.1 s vložením pohľadávky v celkovej výške 2 320 000 000 Sk z návratnej finančnej výpomoci podľa predloženého návrhu ako nepeňažný vklad štátu, zastúpeného Ministerstvom financií SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky, do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.,
B.2 následným bezodplatným prerozdelením novoemitovaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci zvýšenia základného imania, ktoré upíše štát zastúpený Ministerstvom financií SR do správy v prospech Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR v pomere 1:1 tak, aby zostal zachovaný doterajší podiel oboch ministerstiev pri výkone práv a povinností akcionára v mene štátu,
C ukladá:
ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny
C.1 presadzovať uzavretie zmluvy medzi Sociálnou poisťovňou a spoločnosťou Veriteľ, a.s., ktorou budú vysporiadané všetky záväzky zdravotníckych zariadení v zmysle predloženého materiálu,
podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR
C.2 zabezpečiť vloženie pohľadávky podľa bodu B.1. do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s. do 15 dní od rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR a ministrovi zdravotníctva
C.3 zabezpečiť prerozdelenie novoupísaných akcií spoločností veriteľ, a.s. v súlade s bodom B.2 tohto uznesenia do 30 dní od upísania akcií,
a ministrovi zdravotníctva
C.4 predložiť na rokovanie vlády komplexný materiál o vyhodnotení procesu oddlžovania zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. k 31. decembru 2005 do 28. februára 2006.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 527 ods. (1)
Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:
a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;
b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,
c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.