» Uznesenia vlády » UzV č. 258/2005

UzV č. 258/2005

K návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2004 v rámci korporatizácie nemocníc

Uznesenie vlády č. 258/2005 zo 6. 4. 2005

A Vláda súhlasí
A.1 S oddlžením zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR vo výške ich záväzkov k 31.12..2004
A.2 S oddlžením zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR schválených na premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby prostredníctvom spoločnosti Veriteľ a.s. vo výške ich záväzkov k 31.12.2004
B mení
B.1 úlohu v bode C.4 uznesenia vlády SR č. 1139 z 24. novembra 2004 takto:
(C4) vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ úhradu záväzkov vybratých zdravotníckych zariadení za investície k 31. decembru 2004 v zmysle schváleného materiálu
C Ukladá
Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
C.1 Predložiť MF SR a MZ SR presnú výšku pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR k 31. decembru 2004 do 15. mája 2005
C.2 Pripraviť návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z., prípadne návrh iného nelegislatívneho riešenia v zmysle predloženého materiálu, aby Sociálna poisťovňa mohla svoje pohľadávky na poistnom za roky 2003 a 2004 voči zdravotníckym zariadeniam postúpiť na Veriteľ, a.s. do 15. mája 2005
podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR
C.3 Pripraviť návrh na právnu úpravu spôsobu postupovania pohľadávok štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 527 ods. (1)
Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:
a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;
b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,
c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.