» Uznesenia vlády » UzV č. 258/2005

UzV č. 258/2005

K návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2004 v rámci korporatizácie nemocníc

Uznesenie vlády č. 258/2005 zo 6. 4. 2005

A Vláda súhlasí
A.1 S oddlžením zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR vo výške ich záväzkov k 31.12..2004
A.2 S oddlžením zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR schválených na premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby prostredníctvom spoločnosti Veriteľ a.s. vo výške ich záväzkov k 31.12.2004
B mení
B.1 úlohu v bode C.4 uznesenia vlády SR č. 1139 z 24. novembra 2004 takto:
(C4) vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ úhradu záväzkov vybratých zdravotníckych zariadení za investície k 31. decembru 2004 v zmysle schváleného materiálu
C Ukladá
Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
C.1 Predložiť MF SR a MZ SR presnú výšku pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR k 31. decembru 2004 do 15. mája 2005
C.2 Pripraviť návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z., prípadne návrh iného nelegislatívneho riešenia v zmysle predloženého materiálu, aby Sociálna poisťovňa mohla svoje pohľadávky na poistnom za roky 2003 a 2004 voči zdravotníckym zariadeniam postúpiť na Veriteľ, a.s. do 15. mája 2005
podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR
C.3 Pripraviť návrh na právnu úpravu spôsobu postupovania pohľadávok štátu v správe správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Záväzkový právny vzťah

§ 488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.