» Uznesenia vlády » UzV č. 1139/2004

UzV č. 1139/2004

K rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva

Uznesenie vlády č. 1139/2004 z 24. 11. 2004

A Vláda súhlasí
A.1 S vložením časti pohľadávky v celkovej výške 2 880 000 000 Sk z NFV ako nepeňažný vklad štátu zastúpeného MF SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky do ZI spoločnosti Veriteľ, a.s.
A.2 s následným bezodplatným prerozdelením novoemitovaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci zvýšenia ZI, ktoré upíšu štát zastúpený MF SR , do správy v prospech MF SR a MZ v pomere 1:1 tak, aby zostal zachovaný doterajší podiel oboch ministerstiev pri výkone práv a povinností akcionára v mene štátu, medzi MF SR a MZ SR
A.3 súhlasí s vyriešením časového nesúladu medzi časom vzniku záväzku , časom úhrady záväzku zdravotným zariadením a plnením zo strany a.s. Veriteľ,
B Mení
B.1 Úlohu v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 839 z 25. augusta 2004 takto:
(B.2.)Podľa aktuálnych potrieb postupne uvoľňovať zo štátnych finančných aktív, resp. potrieb postupne uvoľňovať zo ŠFA, resp. zo skutočne dosiahnutých vyšších príjmov alebo z dosiahnutých, úspor vo výdavkoch rozpočtových kapitol, formou dotácie prostriedky do sumy 8 297 mil. Sk do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie dotácie.
B.2 Úlohu v bode A.2 uznesenia vlády SR č. 282 z 31. marca 2004 takto:
(A.2.) použitie prostriedkov podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 1154 z 2. decembra 2003 k projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2 fáza
C Ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.1 zabezpečiť vloženie pohľadávky podľa bodu A.1. tohto uznesenia do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s., do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva
C.2 Zabezpečiť prerozdelenie novupísaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v súlade s bodom A.2 tohto uznesenia do 60 Dní od upísania akcií
C.3 Vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ, úhradu záväzkov vybraných ZZ voči SP v objeme 101,234 mil. Sk v zmysle schváleného materiálu,
C.4 Vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ, úhradu záväzkov vybraných ZZ voči vymenovaným veriteľom v objeme 260,283 mil. Sk v zmysle schváleného materiálu,
D Zrušuje
D.1 Bod D.3 a časť C uznesenia vlády SR č. 839 z 25. augusta 2004

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda

§ 574 ods. (1)
Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.