» Uznesenia vlády » UzV č. 1139/2004

UzV č. 1139/2004

K rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva

Uznesenie vlády č. 1139/2004 z 24. 11. 2004

A Vláda súhlasí
A.1 S vložením časti pohľadávky v celkovej výške 2 880 000 000 Sk z NFV ako nepeňažný vklad štátu zastúpeného MF SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky do ZI spoločnosti Veriteľ, a.s.
A.2 s následným bezodplatným prerozdelením novoemitovaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci zvýšenia ZI, ktoré upíšu štát zastúpený MF SR , do správy v prospech MF SR a MZ v pomere 1:1 tak, aby zostal zachovaný doterajší podiel oboch ministerstiev pri výkone práv a povinností akcionára v mene štátu, medzi MF SR a MZ SR
A.3 súhlasí s vyriešením časového nesúladu medzi časom vzniku záväzku , časom úhrady záväzku zdravotným zariadením a plnením zo strany a.s. Veriteľ,
B Mení
B.1 Úlohu v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 839 z 25. augusta 2004 takto:
(B.2.)Podľa aktuálnych potrieb postupne uvoľňovať zo štátnych finančných aktív, resp. potrieb postupne uvoľňovať zo ŠFA, resp. zo skutočne dosiahnutých vyšších príjmov alebo z dosiahnutých, úspor vo výdavkoch rozpočtových kapitol, formou dotácie prostriedky do sumy 8 297 mil. Sk do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie dotácie.
B.2 Úlohu v bode A.2 uznesenia vlády SR č. 282 z 31. marca 2004 takto:
(A.2.) použitie prostriedkov podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 1154 z 2. decembra 2003 k projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2 fáza
C Ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.1 zabezpečiť vloženie pohľadávky podľa bodu A.1. tohto uznesenia do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s., do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva
C.2 Zabezpečiť prerozdelenie novupísaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v súlade s bodom A.2 tohto uznesenia do 60 Dní od upísania akcií
C.3 Vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ, úhradu záväzkov vybraných ZZ voči SP v objeme 101,234 mil. Sk v zmysle schváleného materiálu,
C.4 Vykonať v podmienkach a.s. Veriteľ, úhradu záväzkov vybraných ZZ voči vymenovaným veriteľom v objeme 260,283 mil. Sk v zmysle schváleného materiálu,
D Zrušuje
D.1 Bod D.3 a časť C uznesenia vlády SR č. 839 z 25. augusta 2004

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Urovnanie

§ 585 ods. (1)
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.