» Uznesenia vlády » UzV č. 1001/2004

UzV č. 1001/2004

K návrhu na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 1001/2004 z 27. 10. 2004

A Vláda schvaľuje:
A.1 návrh na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
B súhlasí
B.1 s vložením pohľadávky v celkovej výške 2 201 000 000 Sk z návratnej finančnej výpomoci podľa predloženého návrhu ako nepeňažný vklad štátu zastúpeného MF SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
B.2 s následným bezodplatným prerozdelením novoemitovaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci zvýšenia jej ZI od správy v prospech MF SR a MZ SR v pomere 1:1 poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
C ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.1 zabezpečiť vloženie pohľadávky podľa bodu B.1. tohto uznesenia do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s. do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
podpredsedovi vlády a ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva
C.2 zabezpečiť prerozdelenie novoupísaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v súlade s bodom B.2 tohto uznesenia do 60 dní od upísania akcií

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 526 ods. (1)
Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.