» Uznesenia vlády » UzV č. 1001/2004

UzV č. 1001/2004

K návrhu na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 1001/2004 z 27. 10. 2004

A Vláda schvaľuje:
A.1 návrh na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
B súhlasí
B.1 s vložením pohľadávky v celkovej výške 2 201 000 000 Sk z návratnej finančnej výpomoci podľa predloženého návrhu ako nepeňažný vklad štátu zastúpeného MF SR, ktoré vykonáva správu tejto pohľadávky do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
B.2 s následným bezodplatným prerozdelením novoemitovaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v rámci zvýšenia jej ZI od správy v prospech MF SR a MZ SR v pomere 1:1 poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.
C ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.1 zabezpečiť vloženie pohľadávky podľa bodu B.1. tohto uznesenia do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s. do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely zákona o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
podpredsedovi vlády a ministrovi financií a ministrovi zdravotníctva
C.2 zabezpečiť prerozdelenie novoupísaných akcií spoločnosti Veriteľ, a.s. v súlade s bodom B.2 tohto uznesenia do 60 dní od upísania akcií

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 524 ods. (1)
Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.