» Uznesenia vlády » UzV č. 839/2004

UzV č. 839/2004

K návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 839/2004 z 25. 8. 2004

A Vláda schvaľuje
A.1 Návrh na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády,
A.2 Vyčlenenie prostriedkov zo štátnych finančných aktív formou dotácie do výšky 7 353 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.,
B Ukladá ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
B.1 Predložiť na rokovanie vlády návrh riešenia, ktorým sa zabezpečí likvidácia dlhu zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni vo výške 6,458 mld. Sk (do 1. septembra 2004)
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.2 podľa aktuálnych potrieb postupne uvoľňovať zo štátnych finančných aktív formou dotácie prostriedky do sumy 7 353 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie dotácie,
B.3 navrhnúť spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov v sume 1 300 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30. októbra 2004,
C mení:
C.1 bod B.1. uznesenia vlády 282 z 31. marca 2004 takto:
vyčleniť sumu 644 mil. Sk zo štátnych finančných aktív prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, kapitoly VPS, formou návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci.
D zrušuje
D.1 bod B.2 uznesenia vlády SR č. 282 z 31. marca 2004.
Vykonajú podpredseda vlády a minister financií SR a MPSV a R

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 527 ods. (1)
Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:
a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;
b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,
c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.