» Uznesenia vlády » UzV č. 839/2004

UzV č. 839/2004

K návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Uznesenie vlády č. 839/2004 z 25. 8. 2004

A Vláda schvaľuje
A.1 Návrh na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády,
A.2 Vyčlenenie prostriedkov zo štátnych finančných aktív formou dotácie do výšky 7 353 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.,
B Ukladá ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
B.1 Predložiť na rokovanie vlády návrh riešenia, ktorým sa zabezpečí likvidácia dlhu zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni vo výške 6,458 mld. Sk (do 1. septembra 2004)
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.2 podľa aktuálnych potrieb postupne uvoľňovať zo štátnych finančných aktív formou dotácie prostriedky do sumy 7 353 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie dotácie,
B.3 navrhnúť spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov v sume 1 300 mil. Sk na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30. októbra 2004,
C mení:
C.1 bod B.1. uznesenia vlády 282 z 31. marca 2004 takto:
vyčleniť sumu 644 mil. Sk zo štátnych finančných aktív prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, kapitoly VPS, formou návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Veriteľ, a.s. do 30 dní po predložení žiadosti spoločnosťou Veriteľ, a.s. o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci.
D zrušuje
D.1 bod B.2 uznesenia vlády SR č. 282 z 31. marca 2004.
Vykonajú podpredseda vlády a minister financií SR a MPSV a R

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda strán

§ 516 ods. (1)
Účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.