» Uznesenia vlády » UzV č. 282/2004

UzV č. 282/2004

K návrhu spôsobu oddlženia tzv. problematických oblastí v rezorte zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti na celkové oddlženie zdravotníctva

Uznesenie vlády č. č. 282/2004 z 31. 3. 2004

A Vláda schvaľuje
A.1 návrh spôsobu oddlženia tzv. problematických oblastí v rezorte zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti na celkové oddlženie zdravotníctva
A.2 použitie prostriedkov podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 1154 z 2.12.2003 k projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza aj na odkúpenie pohľadávok od veriteľov ZP Perspektíva
B Ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1 v súlade so schváleným materiálom vyčleniť 644 mil. Sk zo štátnych finančných aktív prostredníctvom príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, kapitoly všeobecná pokladničná správa, formou návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Veriteľ, a.s. v termíne 12 dní po odkúpení pohľadávky od DÚ voči lôžkovým zariadeniam spoločnosťou Veriteľ, a.s.
B.2 v prípade, že pri párovaní pohľadávok podľa bodu C.1. tohto uznesenia by nebol naplnený celý objem 7,7 mld. Sk, vyčleniť dodatočné prostriedky až do výšky, 7,7 mld. Sk ta, aby bol vyriešený celý dlh zdravotníckych zariadení a ŽSR voči SP v súlade so schváleným materiálom do 30. apríla 2004

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda strán

§ 516 ods. (1)
Účastníci môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.