» Uznesenia vlády » UzV č. 1154/2003

UzV č. 1154/2003

K projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2. fáza

Uznesenie vlády č. 1154/2003 z 2. 12. 2003

A Vláda schvaľuje
A.1 projekt oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza
A.2 zmenu účelu prostriedkov vo výške 1,929 mld. Sk poskytnutých v zmysle uznesenia vlády SR č. 1231/2002 a 262/2003 v znení neskorších uznesení vlády SR na realizáciu projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2.fáza
B ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1 v súlade so schváleným materiálom vyčleniť 5,201 mld. Sk so štátnych finančných aktív prostredníctvom príjmov a výdavkov ŠR formou návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Veriteľ, a.s.,
ministrovi zdravotníctva
B.2 v spolupráci s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny a podpredsedom vlády a ministrom financií predložiť návrh na vysporiadanie záväzkov zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení v rámci verejného sektora do.28.fobruára 2004
B.3 zabezpečiť realizáciu projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení – 2. fáza podľa bodu A.1. tohto uznesenia,
B.4 predložiť návrh projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 3. fáza v nadväznosti na bod A.1. tohto uznesenia do 30 dní po nadobudnutí účinnosti reformných zákonov v oblasti zdravotníctva

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 527 ods. (1)
Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:
a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;
b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,
c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.