» Uznesenia vlády » UzV č. 1154/2003

UzV č. 1154/2003

K projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2. fáza

Uznesenie vlády č. 1154/2003 z 2. 12. 2003

A Vláda schvaľuje
A.1 projekt oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza
A.2 zmenu účelu prostriedkov vo výške 1,929 mld. Sk poskytnutých v zmysle uznesenia vlády SR č. 1231/2002 a 262/2003 v znení neskorších uznesení vlády SR na realizáciu projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2.fáza
B ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1 v súlade so schváleným materiálom vyčleniť 5,201 mld. Sk so štátnych finančných aktív prostredníctvom príjmov a výdavkov ŠR formou návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Veriteľ, a.s.,
ministrovi zdravotníctva
B.2 v spolupráci s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny a podpredsedom vlády a ministrom financií predložiť návrh na vysporiadanie záväzkov zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení v rámci verejného sektora do.28.fobruára 2004
B.3 zabezpečiť realizáciu projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení – 2. fáza podľa bodu A.1. tohto uznesenia,
B.4 predložiť návrh projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 3. fáza v nadväznosti na bod A.1. tohto uznesenia do 30 dní po nadobudnutí účinnosti reformných zákonov v oblasti zdravotníctva

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 524 ods. (1)
Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.