» Uznesenia vlády » UzV č. 965/2003

UzV č. 965/2003

K návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003

Uznesenie vlády č. 965/2003 z 8. 10. 2003

A Vláda mení
A.1 bod. B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003 takto:
„zabezpečiť v podmienkach a.s., Veriteľ postúpenie pohľadávok verejných lekárni voči ZP na a.s. Veriteľ v objeme 1 mld. Sk“
B súhlasí
B.1 so zmenou účelu rozpočtových prostriedkov poskytnutých v zmysle uznesenia vlády SR č. 693/2003 na účel postúpenia pohľadávok verejných lekárni voči zdravotným poisťovniam na Veriteľ a.s. v objeme 1 mld. Sk,
C ukladá ministrovi zdravotníctva v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií
C.1 upraviť zmluvné podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci v zmysle bodu B.1. tohto uznesenia do 23.oktbora 2003
C.2 zabezpečiť vykonanie bodu B.1. tohto uznesenia do 8. novembra 2003

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Záväzkový právny vzťah

§ 488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.