» Uznesenia vlády » UzV č. 693/2003

UzV č. 693/2003

K projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní

Uznesenie vlády č. 693/2003 z 16. 7. 2003.

A Vláda schvaľuje
A.1 projekt zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní
B ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1 poskytnúť návratnú finančnú výpomoc spoločnosti Veriteľ, a.s. na riešenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní z kapitoly všeobecná pokladničná správa na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Veriteľ, a.s. do výšky 2,2 mld. Sk podľa § 6,ods. 5, písm. c) zákona č. 303/1995 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov do 5 dní od udelenia súhlasu Úradu pre štátnu pomoc na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
B.2 požiadať Úrad pre štátnu pomoc o udelenie súhlasu na poskytnutie štátnej pomoci formou návratnej finančnej výpomoci podľa bodu B.1 tohto uznesenia do 3 dní od schválenia projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní
podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ministrovi zdravotníctva
B.3 zabezpečiť realizáciu projektu A.1. v podmienkach spoločnosti Veriteľ a.s. do 3 dní po obdržaní návratnej finančnej pomoci od Ministerstva financií SR.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda

§ 574 ods. (1)
Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.