» Uznesenia vlády » UzV č. 262/2003

UzV č. 262/2003

K projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1 fáza

Uznesenie vlády č. 262/2003 z 2. 4. 2003

AVláda súhlasí
A.1 s projektom oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1. fáza
A.2s vložením schváleného použitia majetku FNM SR v zmysle C.5 uznesenia vlády SR č 1231 z 13. novembra 2002 v znení tohto uznesenia vo výške 3,435 mld. Sk, ktoré Fond národného majetku SR prevedie na účet MZ SR, do „akciovej spoločnosti“ na realizáciu projektu oddlženia,
B ukladá
ministrovi zdravotníctva
B.1 vymenovať jedného zástupcu do predstavenstva „akciovej spoločnosti“ do 15 dní od založenia „akciovej spoločnosti“
B.2 Vymenovať dvoch zástupcov do dozornej rady „akciovej spoločnosti“ do 15 dní od založenia „akciovej spoločnosti“
B.3 Vložiť mimorozpočtové zdroje v zmysle bodu A.2. tohto uznesenia do „akciovej spoločnosti“ do 7 dní od odkúpenia „akciovej spoločnosti“
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.4 vymenovať jedného zástupcu do predstavenstva „akciovej spoločnosti“
B.5 vymenovať dvoch zástupcov do dozornej rady „akciovej spoločnosti“
B.6 vyčleniť 629 774 000 Sk na splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, NÚP a DÚ
podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ministrovi zdravotníctva
B.7 uzatvoriť s FNM SR zmluvu na základe ktorej odkúpia od FNM SR po 50 % podiele na „akciovej spoločnosti“, pričom kúpna cena bude predstavovať nominálnu hodnotu akcií do 30 dní po registrácii „akciovej spoločnosti“ v obchodnom registri
B.8 v zmysle bodu B.7 tohto uznesenia splatiť kúpnu cenu do 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s FNM SR

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 526 ods. (1)
Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.