» Ako fungoval Veriteľ? » Oddlženie súkromného sektora

Oddlženie súkromného sektora

Vzorový príklad, podľa ktorého postupoval Veriteľ, a.s. pri oddlžovaní súkromných veriteľov (dodávateľov) zdravotného systému

Spoločnosť XY dodáva do štátnej nemocnice lieky a keďže štátna nemocnica hospodári neefektívne, tak tejto firme neplatí. Dlhy nemocnice voči firme XY narastajú (povedzme 1000 Sk istina a 100 Sk príslušenstvo).

Keďže táto nemocnica je štátna, tak sa vláda rozhodne, že dlhy nemocnice splatí. Aby však nedošlo k neefektívnemu vynaloženiu peňazí, tak prostriedky nejdú cez štátne nemocnice, ale štát založí spoločnosť (v našom prípade Veriteľ), ktorá má za úlohu dodávateľovi liekov zaplatiť (a teda oddlžiť nemocnicu). Zdroje spoločnosti Veriteľ sa tak použijú výlučne na oddlženia zdravotníctva.


Spoločnosť XY teda dostane ponuku od a.s. Veriteľ, že a.s. Veriteľ od nej odkúpi pohľadávku voči štátnej nemocnici. Pohľadávka má hodnotu istiny plus príslušenstvo (teda 1100 Sk). Ponuka od a.s. Veriteľ je však len na 900 Sk, pričom XY musí predať istinu aj príslušenstvo.

Spoločnosť XY má teda dilemu. Môže čakať na zaplatenie od nemocnice, alebo urobiť dohodu s Veriteľom. Je teda jej dobrovoľné rozhodnutie, či zmluvu s Veriteľom podpíše.


Spoločnosť XY sa napokon rozhodla, že zmluvu s Veriteľom podpíše. Aby sa predišlo nezrovnalostiam a podozreniam z korupcie je celý rozhovor a negociačný proces nahrávaný so súhlasom obidvoch strán.

Dodávateľ liekov obdržal svoje peniaze (síce nie 100%, ale niečo menej), Veriteľ, a.s. následne odpustil pohľadávku aj istinu voči štátnej nemocnici (aby to bolo účtovne korektné, tak sa rozdiel dodanil).

Kto sa tu teda najviac nabalil? Štát! Lebo ušetril 14 mld. Sk: Veriteľ použil 19,4 mld. Sk, pričom oddlžil dlhy v objeme 33,5 mld. Sk (viď Informácia o činnosti spoločnosti Veriteľ, a.s.).

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Započítanie

§ 580
Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.