» Uznesenia vlády

Uznesenia vlády

UzV č. 1231/2002

K návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 262/2003

K projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1 fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 352/2003

K návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 262 z 2. apríla 2003 k projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní- 1. fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 693/2003

K projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 965/2003

K návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1045/2003

K návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 1231/2002, 262/2003, 693/2003 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 965/2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1137/2003

K návrhu na premenu zdravotníckych zariadení podľa zákona č. 13/2002 Z.z. transformačného zákona na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1154/2003

K projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2. fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 282/2004

K návrhu spôsobu oddlženia tzv. problematických oblastí v rezorte zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti na celkové oddlženie zdravotníctva

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 475/2004

K návrhu na vysporiadanie pohľadávok a. s. Veriteľ voči zdravotnému systému

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 839/2004

K návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1001/2004

K návrhu na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1139/2004

K rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 258/2005

K návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2004 v rámci korporatizácie nemocníc

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 575/2005

K správe o stave oddlženia azdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. k 30. 6. 2005

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 667/2005

K správe o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a. s. a návrh koncepcie vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 831/2005

K návrhu vysporiadania zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni a vloženie pohľadávky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 956/2005

K návrhu na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni, záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a záväzkov ŽSR voči spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 575/2006

Správa o likvidácii spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Dohoda

§ 574 ods. (1)
Veriteľ sa môže s dlžníkom dohodnúť, že sa vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa; táto dohoda sa musí uzavrieť písomne.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.