» Uznesenia vlády

Uznesenia vlády

UzV č. 1231/2002

K návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 262/2003

K projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní – 1 fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 352/2003

K návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 262 z 2. apríla 2003 k projektu oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní- 1. fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 693/2003

K projektu zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 965/2003

K návrhu na zmenu znenia bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 693 zo 16. júla 2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1045/2003

K návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 1231/2002, 262/2003, 693/2003 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 965/2003

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1137/2003

K návrhu na premenu zdravotníckych zariadení podľa zákona č. 13/2002 Z.z. transformačného zákona na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1154/2003

K projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotných zariadení - 2. fáza

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 282/2004

K návrhu spôsobu oddlženia tzv. problematických oblastí v rezorte zdravotníctva a kalkulácie finančnej náročnosti na celkové oddlženie zdravotníctva

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 475/2004

K návrhu na vysporiadanie pohľadávok a. s. Veriteľ voči zdravotnému systému

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 839/2004

K návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1001/2004

K návrhu na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení - 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 1139/2004

K rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 258/2005

K návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2004 v rámci korporatizácie nemocníc

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 575/2005

K správe o stave oddlženia azdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. k 30. 6. 2005

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 667/2005

K správe o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a. s. a návrh koncepcie vymáhania pohľadávok sektora verejnej správy

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 831/2005

K návrhu vysporiadania zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni a vloženie pohľadávky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do základného imania spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 956/2005

K návrhu na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni, záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva v konkurze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a záväzkov ŽSR voči spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

UzV č. 575/2006

Správa o likvidácii spoločnosti Veriteľ, a.s.

Zobraziť celý obsah článku »

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Urovnanie

§ 585 ods. (1)
Dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné. Dohoda, ktorou majú byť medzi účastníkmi upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré účastník nemohol pomýšľať.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.