» Čo predchádzalo Veriteľovi?

Čo predchádzalo Veriteľovi?

V rokoch 2000 až 2002 použilo ministerstvo zdravotníctva takmer 10 mld. Sk na oddlženia slovenské zdravotníctva. Z toho viac ako 6 mld. Sk tvorili jedinečné a neopakovateľné zdroje z privatizácie Slovenských telekomunikácií. Technika oddlženia prebiehala tak, že štát dal zdroje buď zdravotným poisťovniam, alebo nemocniciam a bolo len na nich, ako tieto zdroje použijú. Preplácalo sa tak penále, či príslušenstvo k istine, neexistovala kontrola toku peňazí, uprednostňovali sa veritelia podľa neznámeho kľúča, často sa zdroje nepoužili na oddlženia, ale na krytie bežných výdavkov, či nákup nových technológií. Na konci oddlženia bol tak dlh vyšší ako pred ním. Kým k 31.12.2000 bol dlh približne 20 mld. Sk, tak po „oddlžení“ to bolo k 31.12.2002 už 30 mld. Sk, čo tvorilo viac ako polovicu ročného rozpočtu zdravotných poisťovní.

Pri koncipovaní programu „oddlženia“ sa ministerstvo zdravotníctva dopustilo závažných chýb:

  1. Nebol vykonaný podrobný účtovný audit zdravotných poisťovní a štátnych lôžkových zariadení, aby sa zistila jasná časová a subjektová štruktúra dlhu, ktorý by sa automaticky mal stať prvotným predpokladom pre projekt oddlženia.

  2. Predkladané materiály o výške dlhu neboli vierohodné, keďže sa zmiešavali jednotlivé subjekty. Nebolo jasné, aké pohľadávky a záväzky majú jednotlivé poisťovne a voči komu.

  3. Systém nebol finančne stabilizovaný a stále produkoval dlhy, čo výrazne znižovali budúcu efektívnosť projektu oddlženia.

Technika oddlženia cez a.s. Veriteľ bola súčasťou stabilizačných opatrení reformy zdravotníctva a zabezpečovala, že zdroje sa dostanú priamo k veriteľom nemocníc a poisťovní, pričom sa budú šetriť verejné zdroje, lebo sa nebude hradiť penále a príslušenstvo, pohľadávky budú riadne verifikované a pri kupovaní pohľadávok bude Veriteľ, a.s. požadovať skonto najmenej 3%.


Nasledujúce tri dokumenty pochádzajú zo Súhrnných správ o stave spoločnosti (vydal Inštitút pre verejné otázky), z časti Zdravotníctvo. Ich autormi sú Rudolf Zajac a Peter Pažitný.

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Postúpenie pohľadávky

§ 527 ods. (1)
Ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca postupníkovi, ak:
a) postupník sa nestal namiesto postupcu veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;
b) dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi,
c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.