» O Veriteľ, a.s. » Likvidácia

Likvidácia

Spoločnosť Veriteľ, a.s. vstúpila do likvidácie dňa 1. 2. 2006, likvidácia bola ukončená dňa 15. 6. 2006 a z Obchodného registra bola spoločnosť vymazaná dňa 8. 7. 2006.

O likvidácii spoločnosti rozhodlo dňa 19. 12. 2005 mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Veriteľ, a.s., a to na základe uznesenia vlády č. 956/2005.

Dňa 30. 1. 2006 Okresný súd Bratislava I vydal potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny údajov zapísaných o spoločnosti do obchodného registra v zmysle podaného návrhu, a to s účinnosťou ku dňu 1. 2. 2006.

Dňa 7. 2. 2006 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené oznámenie likvidátora spoločnosti o vstupe spoločnosti do likvidácie spolu s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou spoločnosti dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva do troch mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na adrese sídla spoločnosti. Do skončenia uvedenej lehoty, t.j. do dňa 7. 5. 2006, sa na základe tejto výzvy neprihlásil u likvidátora spoločnosti na adrese uvedenej v tejto výzve žiadny veriteľ spoločnosti, iná osoba alebo orgán, ktorý by bol dotknutý likvidáciou spoločnosti.

Pohľadávky všetkých známych veriteľov spoločnosti boli ku dňu skončenia likvidácie spoločnosti (15. 6. 2006), uspokojené v celom rozsahu a v lehote splatnosti, sporné pohľadávky z účtovníctva spoločnosti nevyplynuli. Počas celej doby trvania likvidácie spoločnosti, t.j. odo dňa 1. 2. 2006 do dňa 15. 6. 2006, spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a likvidátor spoločnosti postupoval v zmysle ust. § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka, a robil len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti (plnenie záväzkov, uplatňovanie pohľadávok).

Likvidačný zostatok spoločnosť Veriteľ, a.s. previedla v súlade s uznesením vlády č. 575/2006 v sume 650 850 357,89 Sk na účet Ministerstva zdravotníctva SR (v dvoch prevodoch dňa 30. 6. 2006 a 3. 7. 2006).

Dlhové hodiny

Aktuálne záväzky zdravotníckych zariadení po lehote splatnosti:

0

Z Občianskeho zákonníka

Záväzkový právny vzťah

§ 488
Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.

Prečítajte si!

Za Fica sa na Veriteľovi dobre nabalili
Rozhovor s Tomášom Szalayom o tom, kde mohlo skončiť 650 miliónov, ktoré zostali novej vláde zo štátnej akciovky Veriteľ.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica. A Počiatek o tom vedel
Ministerstvu financií sa nepozdávalo splácanie dlhov v zdravotníctve, ale vláde o tom nepovedalo. Zistil to Tom Nicholson zo SME.


Veriteľ sa správal pochybne. Za Fica.
Príbeh tzv. Valentovičovho zostatku: štát púšťal z Veriteľa desiatky miliónov korún do firiem, ktoré boli zrejme od začiatku predurčené na to, aby s pomocou bielych koní zisk z obchodu so štátom vyprali. Investigatívny článok T. Nicholsona v denníku SME.


Fico mal pravdu
Na peniazoch zo štátnej akciovky Veriteľ sa niekto poriadne nabalil. Toto staršie tvrdenie Roberta Fica už nestojí na vode, je konečne dokázané. Komentár K. Čikovského v denníku SME.


Audity nezistili pochybenia pri oddlžovaní Veriteľom
Vládne audity vykonané v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti MZ SR nezistili závažné nedostatky v správnosti stavu oddlžovaných záväzkov.


Fico s Počiatkom o Veriteľovi klamú
Peter Pažitný v rozhovore s Karolom Sudorom: "Moje dobré meno predsa nemôže poškodiť nejaký jachtár."


neuVERITEĽná potemkiniáda
Ivan Mikloš: Kauza Veriteľ ukazuje, že imidž odbornosti a serióznosti, ktorý si ministerstvo financií doteraz ako-tak dokázalo udržať, bol len zdaním.


Paška dostal od Veriteľa 40 miliónov
Kritik oddlžovacieho projektu Veriteľ sa nechal oddlžiť... cez Veriteľa...


U koho skončilo 20 miliárd?
Tomáš Szalay o killer aplikácii projektu veritel.sk.